Kindercoaching


Hoe ziet een coaching sessie eruit?

Voor een kind kan een coaching sessie heel spannend zijn. Om een kind meer comfortabel te laten voelen, maak ik gebruik van verschillende werkvormen en materialen zoals knutselen, tekenen, kleuren, helende verhalen, yoga, meditatie, mindfulness, imaginatie, visualisatie en muziek. Door het toepassen van deze werkvormen ontdekt een kind waar haar/zijn krachten en talenten liggen en wat past bij haar/zijn situatie.

Voor kinderen van 13 t/m 18 jaar is er een apart programma beschikbaar. Dit programma kan zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd.


Een coachingsessie duurt altijd een uur. Na ongeveer 5 gesprekken vindt er een evaluatie plaats met het kind en de ouders. Er wordt gekeken of er genoeg coaching is geweest, of dat er toch meer coaching nodig is. Wanneer blijkt dat e coachingsgesprekken niet voldoende handvatten bieden wordt er naar een andere vorm van ondersteuning gezocht die beter op de situatie van het kind aansluit.

Coaching rooster

maandag & donderdag

9.00- 17.00